Zasuté kameny

Náhled knihy zasuté kameny

Autor: David Floryk
Vydal: Konzervativní klub o.s. 2008

Před časem jsem si objednal tuto knihu.  Když se mi dostala do ruky a já si v ní začal listovat,  netušil jsem, že jí jen tak snadno neodložím. Skoro jsem se nedokázal od ní odtrhnout a několik málo večerů mi byla přítelem.

Obsahem je přehledně podaný život deseti postav konzervativního myšlení.  Forma je lidská a příjemně se čte.  Příběhy mě povzbudily v tom, že snaha má smysl a jít proti proudu není zbytečné. Vždyť vlastně nejdeme sami…

„Od chvíle, kdy minulost přestala osvětlovat budoucnost, bloudí mysl lidí v temnotách“.
Alexis de Tocquville (1805-1859)

Aby mysl nás samých i našich současníků netonula v temnotách, ale aby naopak byla schopna vidět a rozumět souvislostem, které jsou pro nadějeplné utváření budoucnosti podstatné, pokoušíme se vytrvale minulost naší civilizace připomínat a hledat v ní myšlenky, příběhy a osobnosti hodné následování.

K vítězství zla postačí, když dobří lidé nedělají nic
Edmund Burke (1729 – 1797)

Plakátek o knize ke stažení zde