Afghánistán mé slzy

 Afghánistán mé slzy

Možná už tomu bude rok co jsem si koupil tuto knihu, ale z nedostatku času jsem jí nechal v poličce. Během té doby jsem se věnoval čtení technických manuálů, skript a jiných studijních  materiálů. To co jsem četl možná za 10let nebude  pravda z 10% a z 50% to už bude překonáno novými technologiemi. Zatímco tato kniha bude stále 100% svědectvím o Boží moci a podpoře lidí, kteří se rozhodnou s ním kráčet ruku v ruce.


Autor: David Leatherberry, Bob Abbott
Rok vydání: 1997
Vydavatel: Křesťanský život

Oficiální anotace:

Přesvědčivý příběh hluboké lásky, kterou manželé Leatherberryovi chovají k lidu Afghanistánu. I když jim nebezpečí a zmatek byly každodenními společníky, nezabránily jim dát svůj život cele do služby Afgháncům v poslušnosti Božímu povolání.

Můj pohled:

Kniha je takovým svědectvím o životě s Bohem a o zakoušení Jeho lásky. Příběh, který prožili se odehrává na několika místech světa. David nejprve popisuje své mládí v Americe a rodící se vztah s budoucí manželkou Julií. Silnou částí knihy je Boží povolání a cesta do Afghánistánu za podpory domácí církve v USA. David s manželkou postupně prochází Afghánistánem, Německem a Pákistánem.  Všechny uvedené země mají jedno společné a to prostor pro službu. Afgháncům. V Německu se nacházelo obrovské množství uprchlíků před válkou a Pákistán byl zemí, kde hledali manžele  Leatherberryovi zázemí po dobu vyřízení nových víz.

V knize mě velice zaujala jedna stará biblická moudrost z úst mlad0ho Afghánce, který prožil komunistické persekuce a krátce před tím opustil vězení.  Pozorně jsem sledoval materialistickou společnost, v níž lidé mají věci, ale nejsou šťastní. Těžce pracují, ale jsou neustále vyčerpáni. Jen živoří a přitom mají falešný pocit bezpečí, protože hledají radost, která jim nemůže vydržet. Bez Boha je život krátký a nesmyslný.