Vývojový cyklus softwaru

 1. Programátor píše kód, o němž se domnívá, že je bez chyb.
 2. Program je testován a je nalezeno 20 chyb.
 3. Programátor opraví 10 z nich a testovacímu oddělení vysvětlí, že 10 zbylých chyb nejsou vlastně chyby.
 4. Testovací oddělení zjistí, že 5 z provedených oprav nefunguje a objeví 15 nových chyb.
 5. Krok 3 a 4 se opakuje třikrát.
 6. Kvůli marketingovému tlaku a velmi předčasnému ohlášení softwarového produktu, které vycházelo z velice optimistického časového plánu, je program nakonec uvolněn.
 7. Uživatelé najdou 137 nových chyb.
 8. Původní programátor, který vyinkasoval odměnu, není nikde k nalezení.
 9. Nově sestavený vývojářský tým opraví téměř všech 137 chyb, ale zanese do programu 456 nových.
 10. Původní programátor zasílá testovacímu oddělení pohlednici z Fidži. Testovací oddělení kapituluje.
 11. Společnost přebírá konkurenční firma, která koupi financuje ze zisku ze svého nejnovějšího softwaru, který obsahoval 783 chyb.
 12. Správní rada zvolí nového generálního ředitele. Ten zaměstná nového programátora, aby program od základu předělal.
 13. Programátor píše kód, o němž se domnívá, že je bez chyb.

Převzato z : http://www.jaros.in/item/vyvojovy-cyklus-softwaru