Pomsta za jesle…

Další  úryvek z perfektního článku tentokráte z pomyslného pera Štěpána Nováka (Konzervativní Listí)

Když žijeme jako společnost na dluh, kdo to zaplatí? Naše děti, ale je jich tak  málo, že nemohou unést takové zatížení.  Můžeme  se  pak  divit,  že  se  mladá generace, kterou staří nevychovali a  jen neúměrně zatížili, bude chtít zbavit starých,  kteří  jsou  překážkou  jejich  blahobytného života,  jaký jim byl ukázán rodičovskou  generací jako ideál?

Jeden  předstupeň  generační  války  u  nás  už dávno  kvete:  máme  světový  primát  v „pohřbech bez pohřbů“– kremací bez rozloučení. To významně  svědčí o vztahu ke  starší generaci. Kdysi  se vyprávěl vtip  s hluboce  pravdivým  obsahem:  Co je to domov důchodců? Pomsta za jesle.  Není možné ve  stejném stylu definovat eutanazii jako pomstu za potrat?