Zasuté kameny

Náhled knihy zasuté kameny

Autor: David Floryk
Vydal: Konzervativní klub o.s. 2008

Před časem jsem si objednal tuto knihu.  Když se mi dostala do ruky a já si v ní začal listovat,  netušil jsem, že jí jen tak snadno neodložím. Skoro jsem se nedokázal od ní odtrhnout a několik málo večerů mi byla přítelem.

Obsahem je přehledně podaný život deseti postav konzervativního myšlení.  Forma je lidská a příjemně se čte.  Příběhy mě povzbudily v tom, že snaha má smysl a jít proti proudu není zbytečné. Vždyť vlastně nejdeme sami…

„Od chvíle, kdy minulost přestala osvětlovat budoucnost, bloudí mysl lidí v temnotách“.
Alexis de Tocquville (1805-1859)

Aby mysl nás samých i našich současníků netonula v temnotách, ale aby naopak byla schopna vidět a rozumět souvislostem, které jsou pro nadějeplné utváření budoucnosti podstatné, pokoušíme se vytrvale minulost naší civilizace připomínat a hledat v ní myšlenky, příběhy a osobnosti hodné následování.

K vítězství zla postačí, když dobří lidé nedělají nic
Edmund Burke (1729 – 1797)

Plakátek o knize ke stažení zde

Amazing Grace

Amazing Grace

Český název: Nezlomná vůle
Žánr:  Drama / Thriller
Země: Velká Británie / USA  2006
Délka: 111 min


Během svého týdenního marodění jsem si našel snadněji čas shlédnout film,  na který jsem měl dlouho zálusk. Ač podle kritiků patří k nezajímavému průměru,  byl jsem naprosto nadšený…

Na CSFD se můžeme o filmu dočíst:

Životopisní snímek Amazing Grace se zabývá osobností Williama Wiberforcera (Ioan Gruffudd), který byl významným politikem a hlavně bojovníkem za zrušení otroctví v Anglii na přelomu 18. a 19.století. Film ukazuje část jeho života, začíná v jeho 34 letech, kdy unavený nekonečnou snahou o změnu práv černochů odjíždí na venkov, potkává krásnou Barbaru (Romola Garai) – ženu (a budoucí manželku), která sdílí jeho názory. Film střídá vyprávění Barbaře a současnost, která končí rokem 1807. W. Wilberforce zemřel roku 1833, pouhý měsíc před odhlasování zákona zakazující otroctví.

Více o filmu také zde.

Krásná píseň použitá i ve filmu.

Afghánistán mé slzy

 Afghánistán mé slzy

Možná už tomu bude rok co jsem si koupil tuto knihu, ale z nedostatku času jsem jí nechal v poličce. Během té doby jsem se věnoval čtení technických manuálů, skript a jiných studijních  materiálů. To co jsem četl možná za 10let nebude  pravda z 10% a z 50% to už bude překonáno novými technologiemi. Zatímco tato kniha bude stále 100% svědectvím o Boží moci a podpoře lidí, kteří se rozhodnou s ním kráčet ruku v ruce.


Autor: David Leatherberry, Bob Abbott
Rok vydání: 1997
Vydavatel: Křesťanský život

Oficiální anotace:

Přesvědčivý příběh hluboké lásky, kterou manželé Leatherberryovi chovají k lidu Afghanistánu. I když jim nebezpečí a zmatek byly každodenními společníky, nezabránily jim dát svůj život cele do služby Afgháncům v poslušnosti Božímu povolání.

Můj pohled:

Kniha je takovým svědectvím o životě s Bohem a o zakoušení Jeho lásky. Příběh, který prožili se odehrává na několika místech světa. David nejprve popisuje své mládí v Americe a rodící se vztah s budoucí manželkou Julií. Silnou částí knihy je Boží povolání a cesta do Afghánistánu za podpory domácí církve v USA. David s manželkou postupně prochází Afghánistánem, Německem a Pákistánem.  Všechny uvedené země mají jedno společné a to prostor pro službu. Afgháncům. V Německu se nacházelo obrovské množství uprchlíků před válkou a Pákistán byl zemí, kde hledali manžele  Leatherberryovi zázemí po dobu vyřízení nových víz.

V knize mě velice zaujala jedna stará biblická moudrost z úst mlad0ho Afghánce, který prožil komunistické persekuce a krátce před tím opustil vězení.  Pozorně jsem sledoval materialistickou společnost, v níž lidé mají věci, ale nejsou šťastní. Těžce pracují, ale jsou neustále vyčerpáni. Jen živoří a přitom mají falešný pocit bezpečí, protože hledají radost, která jim nemůže vydržet. Bez Boha je život krátký a nesmyslný.